Dr. Szabó Gergely Gábor vagyok, budapesti tranzakciós és szabályozási ügyvéd.

Ügyvédi munkám során a gazdasági jog számos területén nyújtok magas színvonalú szolgáltatást ügyfeleim részére. Fő erényeim, hogy ötvözöm a megbízható, naprakész jogi tudást a gyakorlatias szemlélettel, valamint a nemzetközi és hazai ügyfelek által elvárt magas színvonalú munkával és rugalmassággal. Szolgáltatásaimat magyar és angol nyelven nyújtom, de kollégáim révén német és francia nyelven is ügyfeleim segítségére lehetek. Nemzetközi kapcsolataim révén gyakorlatilag a világ bármely részén támogatni tudom ügyfeleimet.

Tanulmányaim és tapasztalataim

A jogi diploma megszerzését követően 2009-ben végeztem el a Central European University International Business Law LL.M. képzését, majd az Emory University, Atlanta keretében működő World Law Institute tanfolyamát. Ezt követte 2013-ban a Pécsi Tudományegyetemen energetikai szakjogász képesítés megszerzése.

Az egyetem melletti gyakornokoskodást követően szakmai tapasztalataimat a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Irodánál szereztem, amely budapesti iroda korábban a Shearman and Sterling magyarországi irodája, majd később a Gleiss Lutz magyar partnere volt és jelenleg is számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Már ügyvédjelölt koromtól kezdve az iparág nagyjaitól tanulhattam, és így válhattam tranzakciós és szabályozási jogban jártas ügyvéddé.

2013 óta dolgozom, mint ügyvéd a Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Irodával számos tranzakcióban és szabályozási ügyben, többnyire közép- és nagyvállalatok részére. 2021-ben pedig partnerként csatlakoztam az immár Bán, S. Szabó, Rausch & Partners nevű ügyvédi irodához, ahol velem együtt 12 ügyvéd és az őket segítő professzionális személyzet garantálja a munkám színvonalát. 

Évtizedes, aktív tapasztalattal rendelkezem a társasági jog (M&A), ingatlanjog, ICT, TMT és Hírközlés, adatvédelem, bankjog és finanszírozás, versenyjog, energiajog, munkajog és a compliance területén.

Eddigi munkám során számos közérdeklődésre számot tartó nagy ügyben vehettem részt és tapasztalataimat, kiváló ügyvédekkel együttműködve szereztem.

Alapelveim

Nagyon fontos számomra az emberek és a jogi szakma iránti alázat, a csapatmunka, a folyamatos fejlődés iránti vágy, a megbízhatóság, valamint az egyenes, őszinte beszéd, ami természetesen a tettekben is visszatükröződik. Felmerülhet a kérdés, hogy az ügyvédi tevékenységem miért ezen alapelveken nyugszik. Meglátásom szerint fontos ezen alapelvek mentén élni az életet, mivel következetes betartásuk biztosítja azt, hogy szakmailag és emberileg jobb lehessek, és bármikor tükörbe nézhessek. Ráadásul értelmes üzleti közegben, kiváltképp nemzetközi tranzakciók során épp ezen alapelvek a legfontosabbak, és nem nézem jó szemmel a trükközést, vagy a kivagyiságot.

Ügyvédi munkám legfontosabb jellemzői és ügyfélköröm

Ügyvédként legfontosabb jellemzőim a naprakész jogi tudás, valamint a nemzetközi és hazai ügyfelek által elvárt rugalmas, magas színvonalú munka és évtizedes tapasztalat.

Munkám során jellemzően közép- és nagyvállalatok, multinacionális vállaltok részére dolgozom. Ugyanakkor emellett számos kiemelkedően teljesítő KKV számára is nyújtok jogi szolgáltatásokat Budapesten, Magyarország egész területén, valamint nemzetközi tranzakciók során a világ számos országát érintve.

Eddigi munkáim során a hírközlés, közösségi közlekedés, járműipar és gépipar, légiközlekedés, egészségügy, infrastruktúra-fejlesztés, energia, ingatlan-fejlesztés, ingatlan-üzemeltetés, pénzpiacok, tőkepiacok, biztosítás, munkaerő-közvetítés és kölcsönzés, marketing, offline és elektronikus kereskedelem, élelmiszeripar, agrártermékek, valamint az állami szektor területén szereztem mélyreható iparági tapasztalatokat.

Ügyvédként a gazdaságot meghatározó cégek (hírközlés, energia, járműipar, ingatlan-fejlesztés) működését segítem és több közérdeklődésre számot tartó ügyben (kartell ügyek, befektetések, jelentős összegű finanszírozások) adtam-adok jogi tanácsot.


Az alábbi jogterületeken képviselem ügyfeleimet

Szabályozási és tranzakciós ügyvédként az alábbi szolgáltatásokra fókuszálok:

A fenti felsorolás nem teljes, mivel hazai és nemzetközi kapcsolataim révén a fentiek mellett bármely más gazdasági jogi ügyben is támogatni tudom ügyfeleimet.