Szolgáltatások, szabályzatok

 

 

Compliance és szabályozási kérdések

A compliance fontos dolog, mivel elmúlt időszakban rendkívüli mennyiségű és sokszor egymásnak ellentmondó jogszabályok születtek, amelyeket nemcsak az érintettek, hanem az eljáró hatóságok sem tudnak mindig egyértelműen alkalmazni. A cégekre jelentős teher hárul a mindennapi életüket meghatározó jogszabályoknak és egyéb szabályozó eszközöknek való megfelelés, és számos esetben még akkor is súlyos bírságokkal, illetve hosszú jogvitákkal kell szembenézniük, ha felkészült jogi tanácsadóval járnak el.

A fentiekre tekintettel érdemes proaktív módon megközelíteni az adott cég működésének megfelelőségét, a compliance témakörét. Így még időben azonosítani lehet a lehetséges problémákat, amelynek következtében elkerülhetővé válhatnak a hátrányos jogkövetkezmények. Emellett egy behatóbb elemzés segíthet felmérni a vonatkozó rendszerek hatékonyságát és hozzájárulhat azok fejlesztéséhez, amelynek következtében nemcsak hatékonyság-növelést, hanem költségcsökkentést is el lehet érni.

Compliance területén aktív ügyvédként ajánlott szolgáltatásaink és átvilágításunk többek között a következő témakörökre terjednek ki:

 • Cégek eladásra való felkészítése
 • Munkajogi jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata (beleértve a munkavédelmi, kollektív munkajogi és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályoknak való megfelelőséget, valamint a vonatkozó minta- és egyedi szerződések vizsgálatát is)
 • Munkarendek, munkaszervezéssel kapcsolatos kérdések és szabályzatok elemzése
 • Munka díjazásával kapcsolatos rendszerek vizsgálata
 • Munkavállalók és kiválasztásával, előmenetelével, oktatásával és képzésével kapcsolatos szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségének elemzése
 • Kiszervezett tevékenységek szerződéses rendszerének és munkafolyamatának vizsgálata
 • Adatvédelmi átvilágítás különös tekintettel a munkavállalók, beszállítók és ügyfelek adatainak kezelésére, továbbítására, a vonatkozó szabályzatok tartalmára, valamint a szellemi alkotásokkal, szoftverekkel kapcsolatos jogi kérdésekre
 • Mintaszerződésekkel, ÁSZF-ekkel, jótállási jegyekkel, és más tömegesen alkalmazott dokumentumokkal kapcsolatos megfelelőségi audit
 • Honlapok és webáruházak elektronikus kereskedelmi , és adatvédelmi auditja
 • Fogyasztóvédelmi és versenyjogi megfelelőségi audit különös tekintettel a hatósági eljárások megelőzésére, illetve az egyes eljárási cselekmények során (pl. GVH rajtaütés) követendő magatartásra
 • Adott iparágra vonatkozó speciális jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata