Szolgáltatások, szabályzatok
 

Compliance és szabályozási kérdések

Az elmúlt időszakban rendkívüli mennyiségű és sokszor egymásnak ellentmondó jogszabályok születtek, amelyeket nemcsak az érintettek, hanem az eljáró hatóságok sem tudnak mindig egyértelműen alkalmazni. A cégekre jelentős teher hárul a mindennapi életüket meghatározó jogszabályoknak és egyéb szabályozó eszközöknek való megfelelés, és számos esetben még akkor is súlyos bírságokkal, illetve hosszú jogvitákkal kell szembenézniük, ha felkészült jogi tanácsadóval járnak el.

A fentiekre tekintettel érdemes proaktív módon megközelíteni az adott cég működésének megfelelőségét, így még időben azonosítani lehet a lehetséges problémákat, amelynek következtében elkerülhetővé válhatnak a hátrányos jogkövetkezmények. Emellett egy behatóbb elemzés segíthet felmérni a vonatkozó rendszerek hatékonyságát és hozzájárulhat azok fejlesztéséhez, amelynek következtében nemcsak hatékonyság-növelést, hanem költségcsökkentést is el lehet érni.

Ajánlott szolgáltatásaink és átvilágításunk többek között a következő témakörökre terjednek ki:

  • Munkajogi jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata (beleértve a munkavédelmi, kollektív munkajogi és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos szabályoknak való megfelelőséget, valamint a vonatkozó minta- és egyedi szerződések vizsgálatát is)
  • Munkarendek, munkaszervezéssel kapcsolatos kérdések és szabályzatok elemzése
  • Munka díjazásával kapcsolatos rendszerek vizsgálata
  • Munkavállalók és kiválasztásával, előmenetelével, oktatásával és képzésével kapcsolatos szabályzatok jogszabályoknak való megfelelőségének elemzése
  • Kiszervezett tevékenységek szerződéses rendszerének és munkafolyamatának vizsgálata
  • Adatvédelmi átvilágítás különös tekintettel a munkavállalók, beszállítók és ügyfelek adatainak kezelésére, továbbítására, a vonatkozó szabályzatok tartalmára, valamint a szellemi alkotásokkal, szoftverekkel kapcsolatos jogi kérdésekre
  • Mintaszerződésekkel, ÁSZF-ekkel, jótállási jegyekkel, és más tömegesen alkalmazott dokumentumokkal kapcsolatos megfelelőségi audit
  • Honlapok és webáruházak elektronikus kereskedelmi , és adatvédelmi auditja
  • Fogyasztóvédelmi és versenyjogi megfelelőségi audit különös tekintettel a hatósági eljárások megelőzésére, illetve az egyes eljárási cselekmények során (pl. GVH rajtaütés) követendő magatartásra
  • Adott iparágra vonatkozó speciális jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata