Módosultak a bértámogatás szabályai

Egy hete sincs hatályban, máris módosult a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet.

A 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelettel módosított szabályok 2020. április 29-től hatályosak. Az alábbiak a főbb módosítások:

  1. A csökkentett munkaidő az eddigi 50-70%-ról 25-85%-ra módosul, így rugalmasabb keretet adva a foglalkoztatásnak és akár napi 8 helyett 2 óra munkát, valamint 4 napos munkahetet is lehetővé tesz.
  2. Az egyéni fejlesztési időt a támogatást követő 2 éven belül lehet majd igénybe venni és csak akkor kötelező, ha a csökkentett munkaidő több, mint a módosítás előtti munkaidő fele, ami szintén a rugalmasságot segíti.
  3. A létszámtartási kötelezettség nem a kérelem benyújtásakor fennálló teljes statisztikai létszámra, hanem kizárólag az adott kérelmet együttesen benyújtó munkavállalóra vonatkozik. Azaz másoktól a támogatástól függetlenül meg lehet válni.
  4. A támogatás összegének alapja nem a távolléti díj hanem az alapbér, továbbá nem sávos, hanem minden esetben a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított, a kieső munkaidőre jutó havi nettó alapbér díj összegének 70%-a.
  5. A maximális összeg viszont továbbra sem változott, azaz a támogatás maximális mértéke nagyjából havi 75.000,-Ft lehet. Ez azt jelenti, hogy a magasabb jövedelmű munkavállalóknak továbbra sem éri meg a támogatás. Érdemes ugyanakkor megvizsgálni, hogy a magasabb jövedelműekre lehet-e alkalmazni a 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet, mivel, ha kutató-fejlesztő munkavállalónak minősülnek, akkor utánuk nagyobb támogatást lehet (más kérelemben) igénybe venni.
  6. Rendkívül fontos, hogy immár munkaerő-kölcsönző cégek is élhetnek a bértámogatás lehetőségével.
  7. Adminisztratív könnyítések lettek bevezetve a kérelemmel kapcsolatban. Már nem kell a kérelemben bemutatni a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, az eddig megtett és várható intézkedéseket. Emellett azt sem bemutatni, hogy a cég a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket már kimerítette. Ugyanakkor továbbra is bizonyítani kell a támogatáshoz, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alá kell támasztani, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.