Megjelentek a napelemes rendeletek

Tegnap éjjel megjelentek a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozó kormányzati bejelentések alapján született részletszabályok a Magyar Közlönyben.

A 413/2022. (X.26.) Kormányrendelet alapján csak az a háztartási méretű kiserőmű helyezhető üzembe, amely kizárólag saját villamosenergia-fogyasztásának kielégítése érdekében termel villamos energiát, az így üzembe helyezett háztartási méretű kiserőművek közcélú hálózatba történő feltáplálásának lehetősége ideiglenesen felfüggesztésre került.

Ugyanakkor a 2022. október 31. előtt beadott igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek még feltáplálhatnak a közcélú hálózatra. Igénybejelentésnek minősül a hálózati engedélyes ügyfélszolgálatán vagy ügyintézésre szolgáló internetes felületén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, illetve űrlapon – az érintett felhasználási hely azonosítóját és felhasználóját is tartalmazó – elektronikus vagy papír alapon megtett, háztartási méretű kiserőmű létesítésére vagy bővítésére irányuló nyilatkozat. Ha az engedélyes érdekkörében fennálló okból nem került sor az igénybejelentésre határidőben, úgy a később tett igénybejelentés alapján történt kivitelezés és feltáplálás is elfogadott.

Nagyon fontos, hogy a feltáplálást korlátozó műszaki megoldás részletszabályait az elosztói szabályzat tartalmazza. Ugyanakkor még nem jelent meg a módosított szabályzat, amelyhez egyébiránt MEKH jóváhagyás is kell.

A 413/2022. (X.26.) Kormányrendelettel bevezetett visszatáplálási felfüggesztés csak a közcélú hálózat- és rendszerfejlesztés függvényében fog megszűnni a MEKH javaslata alapján a jövőben kiadandó miniszteri rendelet szerint. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy belátható időn belül nem várható a felfüggesztés feloldása.

A 414/2022. (X.26.) Kormányrendelet gyorsítja a csatlakozás folyamatát. A Kormányrendelet alapján a legfeljebb 10,8 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt – elektronikus úton benyújtott igénybejelentés esetén három munkanapon belül elbírálja a hálózati engedélyes a műszaki tervet. 10,8 kVA csatlakozási teljesítményt meghaladó, de legfeljebb 50 kVA csatlakozási teljesítményű háztartási méretű kiserőmű esetén – amennyiben a termelő berendezés teljesítménye nem haladja meg a fogyasztási helyen az igény benyújtásakor meglévő rendelkezésre álló teljesítményt – az MGT alapján már a műszaki dokumentáció jóváhagyását megelőzően megkezdhető a telepítés és a csatlakozáshoz szükséges átalakítások, valamint a mérőszekrény kiépítése. Készre jelentést követően pedig főszabály szerint 30 napon belül megtörténik a helyszíni ellenőrzés.

A további részletszabályokat az ellátási szabályzat és a hálózati engedélyes üzletszabályzata, valamint a villamosenergia-kereskedő üzletszabályzata fogja tartalmazni.

Végül jelzem, hogy a 414/2022. (X.26.) Kormányrendelet ún. mikrogridek létrehozását is lehetővé teszi. Az új szabályok alapján a közcélú hálózatra csatlakozó aktív felhasználó (aki saját maga által termelt vagy tárolt villamos energiát a saját csatlakozási pontján felhasználja vagy tárolja, a közcélú hálózatba betáplálja, vagy fogyasztásának vagy betáplálásának rugalmasságát felajánlja, úgy, hogy az nem minősül önálló foglalkozása vagy elsődleges gazdasági tevékenysége céljából kifejtett tevékenységnek) létesíthet magánvezetéket annak érdekében, hogy az általa termelt villamos energiát más felhasználóval vagy vételezővel megossza.

A 413/2022. (X.26.) Kormányrendelet és a 414/2022. (X.26.) Kormányrendelet ma léptek hatályba.