Megjelentek a hitelintézeti különadó és a kiskereskedelmi adó részletei

Hitelintézeti különadó

Kormány 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete alapján az adóalap a Különadó törvény 4/A. § (4) bekezdés 1. pontja szerint megállapított 2020. évi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része, míg a különadó mértéke 0,19%. A Különadó törvényben foglaltakkal megegyező módon az adófizetési kötelezettség – a különadó 50 százalékáig – csökkenthető kedvezményezett célra (amatőr sportszervezetek és az utánpótlás nevelés támogatása; korlátozott mértékű gazdasági célú sportlétesítmények támogatása) nyújtott támogatás összegével. A hitelintézetek az adófizetési kötelezettségüknek 3 részletben, 2020. június 10-ig, szeptember 10-ig és december 10-ig kötelesek eleget tenni. A fentiek azt jelentik, hogy a Különadó törvény alapján 50 milliárd forint felett eleve fizetendő 0,2% különadóhoz még hozzájön az újonnan bevezetett 0,19%-os járványügyi különadó.

Kiskereskedelmi adó

A Kormány 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelete alapján a TEÁOR 45.1 ágazatba – ide nem értve a gépjármű, pótkocsi nagykereskedelmét –, 45.32 ágazatba, 45.40 ágazatba – ide nem értve a motorkerékpár javítását, nagykereskedelmét –, továbbá a 47.1–47.9 ágazatokba tartozó magánszemély vevőt feltételező kereskedelmi tevékenységek esetén évi 500 millió forint feletti bevételnél új kiskereskedelmi adót kell fizetni.

Az adóalany belföldi, vagy külföldi személy, illetve szervezet lehet, a lényeg, hogy a belföldön átadott termék értékesítéséből származó nettó bevétele meghaladja az 500 millió forintot (azaz akár webshop is lehet). Kapcsolt vállalkozások bevételeit össze kell adni és a fizetendő adót az általuk elért bevétel arányában kell számítani.

Az adóalap 2020. május 1-től a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig terjedő időszak bármely napját magában foglaló teljes adóévi, kiskereskedelmi tevékenységből származó adóbevétel.

Az adó mértéke az adóalap 500 millió forint alatti részénél 0%, 500 millió és 30 milliárd forint közötti részénél a bevétel 0,1%-a, a 30 milliárd és 100 milliárd forint közötti részénél a bevétel 0,4%-a, és a kiskereskedelmi bevétel 100 milliárd forintot meghaladó része után 2,5%. A fizetendő adó összege a veszélyhelyzet megszűnéséig terjedő időszakra a fentiek szerint arányosan számított összeg.

Az adóalanyoknak az éves bevalláson felül adóelőleg bevallási és havi számított adóelőleg fizetési kötelezettsége is van. A rendelet annyi könnyítést ad (bár sokan nem tudnak élni vele), hogy amennyiben a havi adóelőleg esedékességét megelőző hónapban elért, kereskedelmi árbevétel nem érte el az előző év azonos hónapja szerinti kereskedelmi árbevétel 60%-át, akkor a NAV az adózó kérelmére az adóelőleg összegét ezen árbevétel-csökkenéssel arányosan mérsékli.