Kötelező adatkezelés felülvizsgálata

Kötelező adatkezelés felülvizsgálata és a NAIH új címe

Az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján kötelező adatkezelés esetén annak megkezdésétől számított legalább 3 évente felül kell vizsgálni, hogy az adatkezelés, adatfeldolgozás a céljának való megvalósuláshoz szükséges-e. Kötelező adatkezelés lehet munkavállalókkal kapcsolatos, adó- és TB jogszabályokból eredő adatkezelés, vagy akár a fogyasztóvédelmi törvényen alapuló, panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés is. 

Ez utóbbi a webshopokat különösen érinti és eleve rendkívül fontos minden panaszkezelés felülvizsgálata. Ennek oka, hogy az Fgy. tv. 17/A. § (7) bekezdése 2021. január 1-ével módosult és a korábbi 5 év helyett már csak 3 évig kell megőrizni a panaszról felvett jegyzőkönyvet, valamint a válasz másolati példányát.

A felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentálni kell. A dokumentációt 10 évig meg kell őrizni és a NAIH kérésére a hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A felülvizsgálat nem a GDPR hatályba lépéséhez, vagy az Infotv. adott rendelkezésének módosításához van kötve. Azaz nem elég 2021. május 25-ig várni, hanem minden adatkezelőnek javasolt megvizsgálni, hogy milyen adatokat kezel kötelező adatkezelés alapján és mióta.

Amennyiben az adott adatkezelés megkezdésétől számítva 3 év eltelt, akkor mindenképp meg kell tenni a felülvizsgálatot.

A fentiek mellett szintén fontos, hogy a NAIH címe és postacíme 2020. október 1-től megváltozott. Ennek nyomán a vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban mindenhol 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. -re és 1363 Budapest, Pf. 9. – re szükséges azokat módosítani.

Javaslom, hogy ha már hozzá kell nyúlni az adatvédelmi dokumentációhoz a címváltozás miatt, akkor vegye az adatkezelő a fáradságot és készüljön el a kötelező adatkezelés felülvizsgálata is. Adatvédelmi praxisunk ebben is segíteni tud.