A Gazdaságvédelmi Akcióterv további fontos szabályai

A mai első két cikkemben kitértem az állami bértámogatás új szabályaira, valamint cégek és társasházak működésére vonatkozó új szabályokra. A harmadik cikkem pedig a ma hajnali jogszabálydömping további fontos részleteit mutatja be:

Munkavállalókat érintő új szabályok

Az állami bértámogatáson felül is jelentek meg fontos új szabályok. A Kormány 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályait akként módosítja. A korábbi jogszabály által lehetővé tett munkaidőkeret elrendelés legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretben lett maximálva és a már megtett elrendeléseket is ki lehet tolni ilyen időtartamra. Az Mt. 99. §-ában (beosztás szerinti munkaidő), valamint az Mt. 104–106. §-ában (napi pihenőidő, heti pihenőnap és heti pihenőidő) foglaltaktól eltérni nem lehet, mely nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében (speciális iparágak) foglalt eltérési lehetőséget. A fentiektől eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket az új rendelet hatályának tartama alatt nem lehet alkalmazni.

Adózási könnyítésre jogosultak körének kiszélesítése

A Kormány 97/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete alapján a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelettel bevezetett adózási könnyítések az alábbi új tényleges főtevékenységet végző ágazatokra is kiterjednek: a) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), b) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), c) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), d) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), e) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), f) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), g) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), h) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02), i) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és j) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

Egyetemi élet, hallgatói hitel

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete számos adminisztratív könnyítést vezet be a felsőoktatási intézmények működésében. A felsőoktatási intézmények által meghatározott felvételiket úgy kell megszervezni, hogy az a jelentkező és más személyek személyes érintkezését ne igényelje. A záróvizsga során pedig biztosítani kell, hogy az a vizsgázó és más személyek személyes érintkezését ne igényelje, a személyek között a legalább 1,5 méter távolságot meg kell tartani. Aki pedig 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, azaz nyelvvizsga nélkül is lehet diplomát szerezni.

A Kormány 96/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete legfeljebb 500.000,-Ft értékű szabad felhasználású hallgatói hitel felvételét teszi lehetővé megélhetési költségek finanszírozásához, továbbá felnőttképzésben részt vevő személy hitelfelvevőként legfeljebb 1 200 000 forint összegű szabad felhasználású hitelt igényelhet felnőttképzésben történő részvétele időszakában felmerülő megélhetési költségei okán. Fontos, hogy csak akkor éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ha más forrásból nem tudjuk a megélhetésünket biztosítani, mivel bár kedvezményes kamatozás van ezekre, de könnyen hitelcsapdába lehet így is jutni.

További fontos szabályok

A jogszabálydömping keretében számos egyéb jogszabály is megjelent. Így többek között a) tegnap éjjel határozatlan időre és heti felülvizsgálattal meghosszabbításra került a kijárási korlátozás, a Húsvéti Ünnepekre az Önkormányzatok szigorúbb szabályokat is bevezethetnek (amellyel több helyen éltek is); b) a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról kapcsolatban új szabályok jelentek meg; c) a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításra kerül új átmeneti támogatás lehetőségével és d) számos helyen módosul a versenytörvény is, amelynek bár nincs köze a koronavírus járványhoz, de számos helyen fontos új részletszabályokat vezet be.